Fremtidens svenske er araber. Norge hakk i hæl

Rights.no
27.340 syrere, 4.305 somaliere, 4.067 afghanere og 3.471 eritreere ble innvildet svensk statsborgerskap i 2021. I samme periode ble kun 163 nordmenn, 198 dansker og 204 finner svenske statsborgere. Bildet som tegnes er overtydelig: Sverige arabiseres og er demed på vei mot en stat mer og mer preget av islam og klankultur. Samme mønster ses i Norge. Om vi har null innvandring i de kommende årene vil eksempelvis syrerne fordoble seg innen få år grunnet høye fødselstall.