Frankrike pålegger bilbransjen å annonsere for kollektivtrafikk i sine annonser

document.no
Franske myndigheter pålegger bilbransjen å trykke oppfordringer om å bruke kollektivtrafikk, sykkel eller beina i annonser for biler. Pålegget kan minne om advarslene mot røyking som trykkes på sigarettpakker.