Fortsatt uklart om Huitfeldts mullah-visitt: UD kan også ha brutt Schengen-regelverket

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
PAPIRENE I ORDEN? På kort tid fikk Utenriksdepartementet, her ved utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), invitert og transportert Taliban til Norge. Men gikk det litt for raskt i svingene? Nå hersker det uklarhet om Taliban-delegasjonen har lovlig innreise og opphold i riket. Resett venter fortsatt på avklaring fra UD. Arkivbilde. Foto: Heiko Junge / NTB

annonse

annonse

Talibans besøk i Norge har vakt oppsikt både i Norge og utenfor landets grenser.

Særlig stor oppmerksomhet har pengebruken fått. Utenriksdepartementet har opplyst at utgiftene til privatjet alene beløper seg til 3,5 millioner kroner. Når overnatting, sikkerhet og alt annet regnes med, forventes gildet å koste skattebetalerne sju millioner.

Flere reagerer dessuten på at Taliban, som blant annet er ansvarlig for drapet på Dagbladets journalist Carsten Thomassen på Serena Hotel i Kabul i 2008, nærmest bæres inn på gullstol. Thomassens etterlatte samboer fortviler over at UD ikke varslet på forhånd.

annonse

Noe Resett som første norske medium også har stilt spørsmål om, er hva slags grunnlag Taliban har for lovlig innreise i riket. Er det visum, diplomatisk status – eller annet?

I tre dager har Resett ventet på svar fra Utenriksdepartementet.

Allerede lørdag kveld skrev Resett e-post til Utenriksdepartementet for å bringe klarhet i spørsmål om visum og godkjenning. I helgene er det kun UDs vakttelefon som besvares, mens henvendelser pr. e-post besvares fra mandag til fredag.

Under Talibans besøk er UD blitt nedringt av norsk og internasjonal presse. Trolig er også pågangen av e-poster større enn vanlig.

Resett er derfor innforstått med at svaret fra UD kan ta litt tid, spesielt hvis det trenger politisk eller sikkerhetsmessig avklaring.

Les også: FrP til Resett om Taliban: – Det AP/SP regjeringen har gjort her er kvalmende (+)

Natt til onsdag forlot Taliban-delegasjonen Norge etter å ha hatt samtaler med diplomater fra Norge, USA og flere europeiske land, foruten humanitære organisasjoner og såkalte representanter for sivilsamfunnet.

Man vet at Taliban-delegasjonen befant seg i Norge på invitasjon fra UD. Men det er uklart hva slags innreisegrunnlag gruppen hadde.

Normalt betyr en invitasjon at det utstedes besøksvisum. Likevel har uttalelser fra utenriksminister Anniken Huitfeldt bidratt til å så tvil.

Saken fortsetter.

FYRSTELIG MOTTAKELSE: Fra de satte seg på flyet i Kabul har delegasjonen fra Taliban fått VIP-behandling fra norske myndigheter. Her er de avbildet foran hjemreisen 26. januar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi vet at flere av disse er ettersøkt. Det er derfor de har kommet til Norge på den måten de har kommet, sier hun.

annonse

Det er uvisst hva Huitfeldt mener med at «de har kommet til Norge på den måten de har kommet».

Dessuten har Utenriksdepartementet hevdet at de på forhånd ikke visste hvilke personer Taliban-delegasjonen kom til å bestå av. Visum utstedes normalt på forhånd og til faktiske personer, ikke på åpne blanketter som Taliban selv kan fylle ut.

Utlendingslovens §§ 8 og 9 slår fast at en utlending som kommer til riket, skal ha pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.

Les også: Smitte påvist hos Afghanistan-flyktningene (+)

Vedkommende må dessuten ha visum til Norge for å kunne reise inn i riket, med mindre Kongen i forskrift har gjort unntak fra dette kravet.

Det råder derfor stigende frykt for at Taliban har oppholdt seg ulovlig i riket. Resett arbeider med å få en avklaring fra Utenriksdepartementet, ved utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), og vil meddele svaret straks dette foreligger.

Men UD kan ha flere svin på skogen.

Nærmere bestemt kan UD, hvis de hverken har utstedt visum, innvilget diplomatisk status eller gitt Taliban-delegasjonen annen innreisetillatelse som er hjemlet i lov eller forskrift, også ha brutt Schengen-regelverket.

Schengen-området består av 26 land i Europa, nemlig Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike – og ikke minst Norge.

Saken fortsetter.

PASSFRI SONE: De fleste land i Europa er medlem av Schengen-samarbeidet. Som hovedregel kan man krysse grensen mellom disse landene uten å fremvise pass. Foto: Harvepino / Shutterstock / NTB

Og regelverket er klinkende klart: Den som er borger i et land utenfor Schengen-området, skal ved innreise fremvise pass fra sitt hjemland. Videre kreves det visum fra et av landene i Schengen-samarbeidet for å krysse sonens interne grenser.

Når du reiser inn og ut av Schengenområdet, må du vise passet ditt. Hvis du har gyldig besøksvisum i et av Schengenlandene, kan du også besøke de andre landene.
– UTLENDINGSDIREKTORATET

annonse

Det er fortsatt uklart om Talibans femten mann store delegasjon måtte igjennom noen form for passkontroll da de landet på Gardermoen lufthavn lørdag kveld.

Etter at Resett tok opp delegasjonens grunnlag for lovlig innreise og opphold i riket, har Fremskrittspartiet ved Per-Willy Amundsen kastet seg på saken.

Amundsen leder Stortingets justiskomité. Nå har han sendt brev til Justisdepartementet med krav om å redegjøre for hvordan Taliban fikk tillatelse til å oppholde seg på norsk jord, går det frem av en pressemelding som partiet sendte ut 25. januar.

Resett har kontaktet Amundsen med spørsmål om han og Fremskrittspartiet vil utelukke mistillitsforslag hvis det viser seg at utenriksminister Anniken Huitfeldt har hentet Taliban til Norge uten lovlig grunnlag for innreise og opphold i riket.

Fremskrittspartiet, herunder Amundsens sjef Sylvi Listhaug, har klaget høyt over Talibans besøk nå i 2022. Men i 2015 ble representanter fra Taliban invitert til fredskonferansen Oslo Forum på Losby Gods da partiet selv satt i regjering.

Vi spurte derfor Amundsen hva som er forskjellig nå sammenlignet med 2015.

Amundsen har så langt ikke besvart Resetts henvendelse.

Vi har også kontaktet Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og spurt om det finnes andre lovhjemlede innreisegrunnlag enn visum og diplomatisk status samt om regjeringen står fritt til å invitere hvem de vil som sine gjester uten å gå innom vanlige forvaltnings-prosedyrer med søknad og saksbehandling.

Saken fortsetter.

KRITISK: Etter at Resett stilte spørsmål ved om Taliban hadde lovlig innreise og opphold i riket, har Per-Willy Amundsen (Frp) tatt opp saken som stortingsrepresentant. Arkivbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ikke minst lurte vi på om det er straffbart å motta eller hente til Norge som gjest en utenlandsk statsborger som ikke har lovlig innreise og opphold i riket, herunder hva strafferammen er.

Resett har foreløpig ikke mottatt svar fra Juridisk fakultet.

Resett har også satt seg i forbindelse med Justisdepartementet, som har overordnet ansvar for utlendingers innreise og opphold i Norge, herunder ansvar for å tolke immigrasjons-lovverket.

Justisdepartementet opplyser til Resett at fagavdelingen arbeider med et svar og at de vil komme tilbake med dette.

Hva slags visum fikk Taliban egentlig? Resett har bedt UD svare (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar