Fortsatt nedgang i norske vannmagasiner

Resett.no
Fyllingsgraden i Norges vannmagasiner lå ved utgangen av uke 51 på 57,9 prosent, etter en nedgang på 2,7 prosentpoeng. De laveste nivået har man i Sørvest-Norge. I denne landsdelen var fyllingsgraden 50,6 prosent. Høyest var nivået i Nord-Norge, med 72,8 prosent. Medianverdien for magasinfylling i perioden 2001–2020 er 70,7 prosent. Minstenivået er 48 prosent.