Forsvaret styrker tilstedeværelsen i Finnmark

document.no
Forsvaret satser milliarder av kroner på å bygge opp tilstedeværelsen ved grensetraktene i Finnmark. Styrkingen startet året etter at Russland annekterte Krim.

Flere milliarder kroner investeres nå i bygningsmasse, elektronikk, våpen og kjøretøyer, skriver Klassekampen.