Foreslår økte integreringstilskudd under pandemien

Resett.no
Regjeringen foreslår økte tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner, med hensikt å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere. Smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltagere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det fastslår regjeringen i en pressemelding. – Innvandrere er overrepresentert i grupper som blir rammet både av smitte, sykehusinnleggelser og […]