Flere titalls amerikanske gass-skip på vei til Europa

document.no
10 amerikanske skip med flytende naturgass (LNG) har satt kurs for destinasjoner i Europa, og 20 andre ser også ut til å være på vei mot vår verdensdel. Denne økte eksporten fra USA reiser energipolitiske spørsmål for Europa med geopolitiske konsekvenser.

For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.