Flere organisasjoner holder markering mot Drevdal-dommen

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Kvinnegruppa Ottar og flere andre organisasjoner planlegger en markering mot at Gaute Drevdal ble frifunnet for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for.

Markeringen vil også rette seg mot politikk og rettssikkerhet for overgrepsutsatte, melder Kvinnegruppa Ottar i en pressemelding. Den vil finne sted på Eidsvolls plass foran Stortinget fredag.

Lagmannsrettens frifinnelse av Gaute Drevdal for åtte av ni voldtekter, viser at det norske rettssystemet ikke klarer å ivareta kvinners rettssikkerhet, heter det i pressemeldingen.

Appeller

Arrangørene bak markeringen er kvinnegruppa Ottar, Kvinneaktivistene i Oslo, Kvinnefronten, Vi tror deg-kampanjen, Krisesentersekretariatet, Oslo kvinnesaksforening, Dixi ressurssenter mot voldtekt, Kurdisk kvinnenettverk, Samisk kvinnenettverk og Mira Senteret.

Organisasjonene vil overlevere en liste med krav til en representant for justisministeren, hvor det blant annet står samtykkelov og en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten.

June Holm fra Vi tror deg-stiftelsen og nestleder i SV, Kirsti Bergstø, skal holde appell, opplyses det i pressemeldingen.

– Selvmotsigende

Drevdals forsvarer, advokat Victoria Holmen, skriver i en epost til NTB at det er vanskelig å kommentere reaksjoner som denne markeringen.

– Lovene er folkevalgte, og vi har nylig foretatt en grundig gjennomgang av rettssystemet som endte med at vi erstattet juryen med meddomsrett. Flertallet på Stortinget mener at en meddomsrett i større grad vil trygge rettssikkerheten. Demonstrantenes reaksjoner fremstår derfor som selvmotsigende, skriver Holmen.

Hun vil fremheve at frifinnelsen av Drevdal ikke er avhengig av rettsordning eller lovtekst.

– Frifinnelsen er avgjort av beviskravet. En samtykkelov, som demonstrantene ønsker seg, vil stille like høye krav til beviset som dagens voldtektsbestemmelse, mener hun.

Les også:

En dom som må føre til reformdebatt

Drevdal-dommen er en sort-hvit fortelling om mannen som overgriper. Den kan ikke bli stående

Kjøp Kents bok her!

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar