Fikk lavere straff fordi de er samer: – Det er på tide

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Illustrasjonsbilde.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

annonse

annonse

Indre og Østre Finnmark tingrett viste til folkerettens bestemmelser om urfolk da de to reineierne i mars ble dømt for henholdsvis promillekjøring og fartsoverskridelser.

Promillekjøreren mistet førerkortet i bare halvparten av den tiden som er vanlig. Tingretten gikk i tillegg under den fastsatte minstetiden.

Mannen som kjørte for fort, slapp med minstetid. Han får tilbake førerkortet tre måneder før det som ville vært normalt.

annonse

Begrunnelsen var at de to ville få store problemer med å ta vare på reinflokken uten å kunne kjøre snøskuter og ATV på fjellet, skriver NRK.

Reindrift er en kulturbærende næring som er særlig beskyttet etter urfolksbestemmelsen i , og dermed ble sameretten aktuell i disse sakene.

Dommene fra Finnmark bruker to viktige konvensjoner i folkeretten: FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, og ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk.

Første tilfelle i Norge

Ánde Somby er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Han mener avgjørelsen ikke burde være kontroversiell i det hele tatt.

– Det er på tide at urfolksretten blir gitt betydning i strafferetten, sier Somby til NRK. Han roser sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors for «et viktig nybrottsarbeid.»

Også jussprofessor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo og advokat Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen, er angivelig klare på at urfolksretten også gjelder for straffesaker.

Ulfstein mener imidlertid det er en utfordring å forklare folk hvorfor noen skal ha lavere straff enn andre for samme lovbrudd.

– Det er viktig å anerkjenne at folk kan reagere med mindre de får en god begrunnelse for at resultatet er riktig og fornuftig, sier professoren.

Ulfstein mener i motsetning til politiet at dommene tar utgangspunkt i samisk reindrift, ikke samer generelt.

– Men likevel oppstår utfordringer: Hva er det som er spesielt med reindriften sammenlignet med en lastebilsjåfør eller en annen selvstendig næringsdrivende som også trenger bilen i sin virksomhet? For å påberope seg disse konvensjonene, må man vise at det er noe spesielt med reindriften som gjør at den bør forskjellsbehandles, sier Ulfstein.

annonse

– Forskjellsbehandling

Politiet har anket dommene. De mener de legger opp til forskjellsbehandling på etnisk grunnlag, melder NRK.

Hard internkritikk av politiets innsats i Sverige: – En skam

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar