Fersk arbeidsmarkedsundersøkelse: Halvparten av arbeidsstyrken vurderer å bytte jobb i dag

Resett.no
Verdens største HR-selskap har foretatt en arbeidsmarkedsundersøkelse som blant annet viser at halvparten av arbeidsstyrken vurderer å skifte jobb i dag og at 40 prosent kan tenke seg å jobbe fra et annet land om de kan jobbe fra hjemmekontoret. Pandemien har endret måten vi jobber på, og åtte av ti har revurdert om jobben […]