Fant opp tolv ansatte for å få koronastøtte

Resett.no
En mann påsto han hadde tolv ansatte for å få utbetalt 500.000 kroner i koronastøtte. Han ble dømt, men anket straffeutmålingen. Tingretten fant det bevist at mannen hadde søkt om lønnskompensasjon fra Nav for 12 fiktive ansatte som han hadde funnet frem til via en liste med personnumre han hadde kjøpt på nettet. Han ble […]