Faktisk.no forsvarer bruken av stråmenn: – Gode grunner til å bruke nye formidlingsgrep – som fiktive slektninger og en lettere tone

Resett.no
Rødts Mímir Kristjánsson beskyldte Faktisk.no for å drive propaganda. Han fant det absurd å faktasjekke påstander som man selv har formulert. Det var da Faktisk.no kom med en serie artikler for å forberede oss på krangel i jula, at Mímir Kristjánsson reagerte. Faktisk.nos formål med artiklene var å bidra med «ammunisjon» som gjorde det mulig […]