Er Resett noe å være stolt av?

Resett.no
Det nye året har så vidt begynt. Det er tid for refleksjon og tanker rundt valg vi har tatt i året som har vært. Kanskje også om tidligere år. Er det på tide å resette Resett? I året som er omme har de fleste av oss skaffet seg ny innsikt og kunnskap. For noen av […]