Er kjernekraft en absolutt nødvendighet for å nå klimamålene og for å sikre Norge kraft i fremtiden?

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Resett.no:

Ringhals Kjernekraftverk Foto: BJØRN LARSSON ROSVALL / TT / NTB scanpix

annonse

annonse

Vestland fylkeskommune er i disse dager i gang med å lage en regional plan
for hvordan vår fremtid skal bli. Mer vannkraft, vindkraft, bølgekraft eller tørr vi satse på atomkraft som en mulig vei videre?

Undertegnende er uten tvil for atomkraft. Jeg skal forsøke å forklare hvorfor.
Mer vannkraft vil bare rasere flere av vår laks og ørretførende elver.
Mere vindkraft vil rasere mer av vår natur, ja selv til havs vil de mastodontene påvirke fugleliv og dyr i havet. Bølgekraft? Vel den delen har vi allerede vært grundig igjennom. Se bare til bølgekraftverket som ligger i ruiner i Øygarden.

Men kraft er vi avhengig av og om vi skal nå de klimamålene med redusert CO2 avtrykk så må vi ekspandere noe enormt innen fornybar energi.
Og i det tempoet vi tapper ned våre egne vannreserver/kraftreserver med salg til utlandet for max profitt så er det lite som står tilbake.

annonse

“I prinsippet kan eksporten fortsette til det er helt tomt i magasinene:
– Vi har ingen virkemidler til å regulere eksporten, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).”
Dette er det Ann Myhrer Østenby forteller til Nettavisen.
Dette er mangel på politisk vilje til å styre våre vannmagasiner. Mangel på vilje til å styre salget av vårt arvesølv som er grunnlovsfestet. Prisene på strømmen er hinsides fornuft for oss som produserer vannkraften til 12 øre KW/t.

Les også: Erna Solberg mener atomkraft ville være en fallitterklæring: Hun vet ikke hva hun snakker om

«Hjemfallsretten har vært et viktig element for å oppnå de grunnleggende formålene som ligger bak konsesjonslovgivningen. Det har tidligere vært viktig å bevare landets ressurser for dets egne borgere. Senere har lovgivningen fått mer preg av generell reguleringslovgivning. Hjemfallsretten har dermed inngått som et virkemiddel for å sikre det offentlige kontroll over ressursene og sørge for at utnyttelsen av dem kommer hele samfunnet til gode. Dette fremgår blant annet av Konsesjonslovkomiteens innstilling fra 1960, s. 36.»  § 105 – Innføring av hjemfallsrett – grunnlovsspørsmål
Så våre politikere har sitt på det «tørre», de kan henvise til overnevnte paragraf og drenere våre elver og vassdrag tørre. At det kommer på bekostning av laks og ørret, sjøørret og annet dyreliv blir vurdert som underordnet. Dette på tross at hele regjeringen med Storting signerte for FN`s bærekraftmål.

Og det er jo her det hele begynner å skurre. De vil ofre naturen og dyrelivet for å selge kraft til Europa på tvers av de forpliktelser de har signert på.
ESA har nå endelig begynt å stille spørsmål med hva som skjer med Norges ansvar for å ivareta atlanterhavslaksen. Vi får bare håpe at de når frem og Norge blir tvunget til og tar mer vare på vår natur og dyreliv. Over 50 elver er truet av utrydning av laks og sjøørret.

I et debattinnlegg i Bergens Tidene 6 mai går Jan Emblemsvåg Professor ved NTNU kraftig ut for kjernekraft. Jeg skal ikke gå inn på alt han trekker frem men det var en sak som vekket min interesse. Det snakkes stort om å lage ammoniakk for å drive skipsfarten. Men leser man denne saken så ser man det er komplett umulig. For å forenkle det hele. Om det kreves mere kraft for å fremstille et annet drivstoff enn hva det nye drivstoffet avgir så er det et tapsprosjekt. Og i den skalaen det her er snakk om vil det aldri bli en realitet.

«En enkel analyse viser at dersom de 580 største containerskipene i verden skal gå på grønn ammoniakk, trengs halve Europas samlede elektrisitetsproduksjon bare til å lage drivstoffet!»
Det samme vil i stor grad og gjelde for Hydrogen som drivstoff. Det krever for mye energi å lage det kontra hva man får igjen. Og med et fremtidig kraftunderskudd både i Norge og Europa så sier det seg selv at dette er tapsprosjekt.

Europa, spesielt Tyskland gikk med sitt «Energiewende» ut på utfasingen av atomkraft og omstillingen til et lavutslippssamfunn i Tyskland. En større feilslått politikk skal man se langt etter. Pr i dag fyrer Tyskland opp sine kullkraftverk og har gått sammen med Nederland om å lete etter gass i Nordsjøen.
Noe av dette har klart sammenheng med krigen i Ukraina. Men likeså har Tyskland stolt på tilførsel av utenlands kraft. Noe som har ført til drastiske svingninger i strømprisene. Noe sør og Vestlandet spesielt har merket.
At Norge nå vil bygge ny «motorvei» med strømoverføring fra Nord til Sør Norge forflytter bare de europeiske prisene på strøm nordover.
Jeg synes jeg hører de. « Forbannade søringer…»

Sverige er og begynt å se på kjernekraft som mulig løsning for sine kraftutfordringer. Finland har for lengst sett lyset og startet opp sitt hittil største kjernekraftverk. De har og funnet løsning på avfallet. Olkiluoto 3 øker den Finske kraftproduksjonen med 14 %.
England har for lengst bestemt at de skal satse på små modulære kjernekraftanlegg.

Et raskt søk på Teknisk Ukeblad sin side gir et massivt treff ang artikler som omhandler tematikken. Og det viser med sikkerhet at om verden skal ha mere fornybar energi så kommer vi ikke utenom kjernekraft. Våre vassdrag er nesten tømt tørr grunnet eksport av kraft til utlandet. Vestlandet mangler enorme mengder energi for å etablere nye bedrifter. Videre rasering av vår natur med vindturbiner har Regjeringen og Storting fått et rungende nei til.

Les også: Den mislykkede energipolitikken: – Et resultat av politikere uten arbeidslivserfaring, sier partileder til Resett (+)

Våre politikere lovet at nye kabler til utlandet ville øke prisen med 2 – 3 øre pr KW/t. Fasiten har vi fått smake alle som en. Ja, selv regjeringen har innsett dette da de har etablert en strømstøtteordning.

annonse

De Facto skriver i sin rapport at de høye strømprisene skyldes utenlandskablene. Noe de fleste politikere til dags dato har forsøkt benektet.

At de høye strømprisene videre vil føre til industridød over hele landet er et uomtvistelig faktum.

Så, hva sitter vi igjen med?
Rasere mer av våre vassdrag og gå på tvers av FNs bærekraftmål og ESA?
Rasere mer av vår natur som igjen går på tvers av bærekraftmålene?
Rasere våre havområder og rasere for fiske og fugleliv til havs?

Kjære leser om du har lest så langt så vet du jeg sitter ikke med fasiten.
Men så mye vet jeg. Å rasere vår natur og vårt dyreliv til havs eller på land er ikke veien å gå.

Vi må verne om naturen og det liv som er.
Dagens kraftverk er sikre. Det er ikke Tsjernobyl eller Fukushima.

Argumenter for thorium-basert atomkraft

annonse

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar