Er det virkelig sant at vi nå betrakter enhver fremmed som en farlig trussel, slik Thomas Hylland Eriksen nå påstår?

Resett.no
Hver gang jeg leser en kronikk av professoren Thomas Hylland Eriksen, sitter jeg igjen med et inntrykk av at menneskeheten, og da særlig nordmenn, er noen virkelig elendige skapninger! Jeg forstår virkelig ikke hva slags mennesker professoren omgås, men skal man dømme etter hans seneste kronikk, må de menneskene han omgir seg med være fordomsfulle, […]