Enstemmig nei til lønnsøkning på Stortinget

document.no
Stortingets presidentskap sier nei til lønnsøkning på 45.000 kroner, men har ikke kommet til enighet om hvordan lønnsreguleringen skal bli.