Energi Norge: Makspris på strøm kan stanse Det grønne skiftet

Resett.no
Energi Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kraftnæringen i Norge.  Frp, Rødt og SV ønsker en makspris på strøm, men Energi Norge er negative. De frykter for Det grønne skiftet og en kritisk energimangel i Norge. Hvis det innføres pristak på strøm, skriver Klassekampen. – Innføringen av en makspris er den beste måten å […]