Enda en Ap-ordfører fortviler: Sekundærflyktningene knuser kommuneøkonomien

Rights.no
Ap-ordføreren i Fredrikstad støtter kollegaen i Sarpsborg. Begge kommunene frykter nå økonomisk ruin som følge av en bølge av sekundærflyktninger, en bølge som stadig tiltar. Sekundærinnvandrerne legger beslag på 15 prosent av barnevernstjenestene, 36 prosent av sosialhjelpsbudsjettet og 17 prosent av alt forebyggende arbeid, og de integrerer seg ikke.