En av fire venter dårligere økonomi neste år

document.no
Folks tro på egen økonomi har ikke vært svakere på ti år. En av fire venter magrere tider neste år. Utsiktene er blitt dystrere, ifølge SSB.