Ekstremværet kostet 170 milliarder mer enn i fjor

Resett.no
Ifølge en rapport, som tar for seg årets verste ekstremvær-hendelser, økte årets kostnader med 170 milliarder sammenlignet med i fjor. Orkanen Ida, som herjet i USA i august, kostet for eksempel 576 milliarder kroner, mens flommen i Tyskland og andre europeiske land i juli kostet 381 milliarder kroner. Totalkostnaden har bikket 1.500 milliarder kroner Til […]