Ekstraregning på 10 milliarder for næringsliv og det offentlige

document.no
Strømprisene kan gi ekstraregning på 10 milliarder for næringsliv og det offentlige og da er kraftkrevende industri holdt utenfor. Staten tjener tre ganger så mye på høye strømpriser, så hvorfor kan ikke staten gjøre som Frankrike: Innføre makspris på strøm. Frankrike vil kun øke med 4 prosent. I Norge ligger det an til 40.