Drevdal anker til Høyesterett

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

annonse

Påtalemyndigheten vil ikke anke dommen der Gaute Drevdal i Borgarting lagmannsrett ble frikjent for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for, men Drevdal vil anker straffeutmålingen til Høyesterett.

– Påtalemyndigheten tar lagmannsrettens dom til etterretning. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Dommen godtas derfor fra vår side, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en SMS til NTB.

Gaute Drevdal ble av Borgarting lagmannsrett dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av voldtekt. Han var tiltalt for i alt ni voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år og ble i tingretten dømt til 13 år og seks måneders fengsel.

annonse

Lagmannsretten dømte likevel Drevdal til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene og 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene.

Drevdal vil på sin side anke straffutmålingen på posten han ble dømt for og de sivile kravene, til Høyesterett. Dommen fra lagmannsretten er derfor foreløpig ikke rettskraftig.

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar