Dommer til FDA om Pfizer-godkjennelse: alle kort på bordet innen 8 måneder

Steigan.no

Det er ikke bare i Norge det benyttes hemmelighold rundt politiske vedtak og innkjøp av vaksiner. I USA er det FDA (Food and Drug Administration) som står for godkjenning av legemidler. FDA påstod at de trengte 75 år før informasjonen rundt deres godkjenning av Pfizers Comirnaty COVID-vaksine kunne gjøres allment tilgjengelig, nå foreligger det en dom i en føderal domstol som begrenser fristen til åtte måneder.

Dommer Mark Pittman fra US District Court for Northern District of Texas, siterte i dommen president John F. Kennedy:

«En nasjon som er redd for å la sitt folk dømme sannheten og usannheten i et åpent marked, er en nasjon som er redd for dets folk.»

FDAs påstand var at de kunne gi ut redigerte versjoner av dokumenter med en hastighet på bare 500 sider per måned, noe som ville ha betydd at hele samlingen av dokumenter ikke ville bli offentlig før i 2096 ble ikke møtt av dommeren.

Advokat Aaron Siri representerer PHMPT (Public Health and Medical Professionals for Transparency), en gruppe bestående av mer enn 30 privatpraktiserende og offentlige helsepersonell og forskere fra institusjoner som Harvard, Yale og UCLA. Det var de som krevde rettslig at FDA skulle frigi dokumentene innen 108 dager. 108 dager er akkurat så lang tid som FDA brukte for å lisensiere Comirnaty-vaksinen, noe som også skulle innebære at de klarte å gå gjennom nesten 400 000 Pfizer-dokumentene på den tiden. Men nå mener de altså at de trenger 75 år, etter å først ha anslått den nødvendige tiden til 55 år.

Siri kommenterte FDAs siste forespørsel om å utvide fristen:

«[I]hvis du synes det du leser er vanskelig å fatte – er det fordi det er dystopisk for regjeringen å gi Pfizer milliarder, tvinge amerikanere til å ta produktet, forby amerikanere å saksøke for skade, men likevel nekte å la amerikanere se dataene som ligger til grunn for lisensen.

«Leksjonen er nok en gang at sivile og individuelle rettigheter aldri bør være betinget av en medisinsk prosedyre.»

Videre utvikling i saken vil følges opp her på steigan.no

Denne saken er bredere omtalt av blant annet

Reuters og Children’s Health Defence

Så ser vi frem til at hengelåsen på kista til de norske myndighetene også blir klippet over så vi får fullt innsyn. Det passer seg å gjenta ovennevnte sitat av John F. Kennedy én gang til:

«En nasjon som er redd for å la sitt folk dømme sannheten og usannheten i et åpent marked, er en nasjon som er redd for dets folk.»