Dokument.no: Lutelandet Vindpark med 12 millioner kroner i underskudd i 2022

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

document.no:

Detalj fra vindturbin på Lutelandet. Stillbilde: Royboy TV / YouTube.

Sogn og Fjordane Energi (SFE) tapte i 2022 over en million kroner på hver av de ni vindmøllene på Lutelandet i Fjaler. Det melder avisen Firda. Underskuddet går frem av høringssvaret SFE har sendt staten i forbindelse med et forslag om grunnrenteskatt på vindkraftanlegg.

Lutelandet vindkraftverk ble satt i drift i desember 2021, og produserte 122 GWh totalt i 2022, som er litt mindre enn forventet middelproduksjon på 150 GWh. Vindparken ligger i prisområde NO3, med gjennomsnittlig kraftpris på 42,8 øre/kWh i 2022, men oppnådde bare 29,7 øre/kWh. Årsaken er at når kraftprisen er høyest, er det som regel lite vind – et problem alle vindkraftverk lider under.

Alt dette ga Lutelandet Energipark AS med sine ni vindturbiner et negativt resultat før skatt med 12 millioner kroner i et år med normal produksjon og relativt høye kraftpriser. Eierne håper på høyere priser, mindre prisvariasjoner og større produksjon i 2023.

Les denne artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar