Dokument.no: KrF åpner for å stanse elektrifiseringen av sokkelen

document.no

document.no:

Kristelig Folkeparti vedtok søndag at Norge bør undersøke mulighetene for kjernekraft og gå inn for at elektrifiseringen av norsk sokkel skal stanses. Også elektrifiseringen av Melkøya bør utsettes, mener landsmøtet.

Ifølge NTB var det betydelig skepsis til kjernekraft på KrFs landsmøte, men forslaget ble allikevel vedtatt.

– KrF vil at regjeringen setter ned et utvalg som sikrer at regelverk og konsesjonsmyndigheter er klargjort for å starte kjernekraftproduksjon i Norge, heter det i vedtaket fra partiets landsmøte.

Kjell Ingolf Ropstad omtalte debatten som «krevende, men veldig viktig». Kjernekraft er et alternativ som ikke ødelegger naturen, og bidrar til det økende energibehovet, mener den tidligere KrF-lederen.

– Jeg mener vi heller ikke kan utelukke kjernekraft. Dette er et langsiktig, viktig bidrag i den miksen som vi behøver for å ha grønn energi. Ikke fornybar, det er riktig, men ikke-fossil energi, sa Ropstad fra talerstolen.

Regjeringen Støre har gjentatte ganger sagt nei til kjernekraft, fordi de mener kjernekraft er for dyrt. Dette er et merkelig argument, siden det finnes private initiativ som ber om å få starte med kjernekraft uten subsidier. Det er kanskje nettopp mangelen på krav om subsidier som får regjeringen Støre til å steile.

Trond Mohn vil starte kjernekraftverk i Norge

Nei til landstrøm

KrF vedtok samtidig at elektrifiseringen av sokkelen bør stanses.

Flere av dem som deltok i debatten, trakk fram at dette bare var en grønnvasking av Norges miljøengasjement, ettersom den gassen oljeselskapene sparte på å ikke brenne for å lage strøm til plattformen, i stedet ble eksportert for deretter å bli brent et annen sted.

Partiet viser til at elektrifiseringen vil koste nærmere 50 milliarder kroner å gjennomføre, samtidig som det vil tappe den landbaserte strømproduksjonen for 15 terawattimer, om lag 10 prosent av det samlede norske forbruket.

Også effektene fra karbonfangst og -lagring må vurderes på nytt, mener KrF.

Melkøya

En annen gledelig nyhet er at KrF vedtok at prosjektet med å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya må utsettes.

– Elektrifisering av Melkøya må utsettes inntil stabile energiløsninger er nærmere vurdert og etablert. Karbonfangst og -lagring må først vurderes, heter det i vedtaket fra KrF søndag.

KrF har gjort det elendig på meningsmålingene den siste tiden, med målinger langt under sperregrensen. Det blir interessant å se om et snev av sunn fornuft i klimapolitikken vil få noen positiv effekt.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Les denne artikkelen direkte på Dokument