Dokument.no: Fortsatt stor støtte for klimatiltak i Danmark

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

document.no:

Til tross for strømkrise, inflasjon og krig i Ukraina viser en undersøkelse at danskene stadig støtter opp om «grønn omstilling», og ønsker en sterkere klimainnsats.

Det er CONCITOs klimabarometer som kommer med tallene. CONCITO beskriver seg selv på hjemmesiden som «Danmarks grønne tenketank».

88 procent af danskerne betragter i dag de globale klimaforandringer som et alvorligt problem, og 66 procent svarer, at politikernes indsats for at imødegå klimaforandringerne får betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg.

CONCITO har siden 2010 målt og analysert utviklingen i danskenes viten, holdninger og handlinger i forhold til det de beskriver som «klimautfordringen».

– På trods af mange andre alvorlige udfordringer har danskerne ikke glemt klimakrisen og bekymringen er stigende, ikke mindst blandt de unge. Det stiller krav til de politiske partier på tværs af rød og blå blok om en øget klimaindsats i Danmark og internationalt, og det sender et klart signal om, at de forskellige kriser bør håndteres sammen, siger CONCITOs direktør Christian Ibsen.

Det ble nylig kjent at regjeringen i Danmark har satt av 50 millioner danske kroner (i første omgang) for å gi erstatning for skader på klimaet i den fattige del av verden.

Danmark vil gi erstatning for skader på klimaet i den fattige del av verden

45 prosent av danskene anser klimapolitikk for å være et viktig valgtema. Kun helsepolitikk er viktigere for danskene (58 prosent).

– Klima har bidt sig fast som et tema, danskerne ønsker politisk handling på. Vi så det ved klimavalget i 2019, og den interesse er fortsat, hvilket utvivlsom hænger sammen med, at klimaforandringerne bliver stadig tydeligere, sier Ibsen.

Danskene er til og med positivt innstilte i forhold til energiløsninger som vindturbiner og solceller, selv i nærheten av egen bolig. Bare 10 prosent sier at de slett ikke vil akseptere en slik form for ustabil kraftindustri i nærheten av der de bor.

I forhold til landvindmøller specifikt, svarer knap 35 pct. at de enten ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er villige til at acceptere landvindmøller nær deres bopæl. Medtager man svarkategorien ”i nogen grad”, er der markant flertal på 68 for at acceptere landvindmøller nær sin bopæl.

Hele 63 prosent av danskene sier de anser det som nødvendig å endre livsstil. Kun 11 prosent mener man kan bruke teknologi for å håndtere «klimakrisen».

Spørsmålet er de danskene som svarer slik mener det er dem selv som skal endre livsstil, eller om dette er noe andre dansker må stå for. Ifølge hovedforfatteren av rapporten kan ikke ansvaret være individuelt.

– En stor del af vores forbrugsudledninger kan mindskes gennem ændrede forbrugsmønstre, men det betyder ikke, at ansvaret er individuelt. Det er et fælles ansvar for politikere, virksomheder og borgere at ændre vores forbrugsmønstre og livsstil i tilstrækkelig grad, sier  adferdsanalytiker i CONCITO, Mikael Bellers Madsen.

– Derfor er det opløftende med en stærk opbakning til et nationalt reduktionsmål for vores forbrugsudledninger.


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Les denne artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar