Dokument.no: Den store synagogen i Zółkiew, fotografert c.1900-25.

document.no

document.no:

Fotograf og (polsk) samling ikke oppgitt, sølvgelatinkopi.

Den store synagogen i Zółkiew, nå Zhovkva i Vest-Ukraina ble reist i årene 1692-98, takket være et lån fra kong Jan III Sobieski. Synagogen var derfor kjent som Sobieski Schul.

Taket og mesteparten av interiøret ble ødelagt under Ha-Schoah. Senere ble det brukt som lagerhus. Delvis restaurering ble foretatt i 1955-56 og 1992, uten at det stanset forfallet.

Les denne artikkelen direkte på Dokument

Legg igjen en kommentar