Doc-TV: Vi har avskaffet døden

document.no
Døden er blitt usynlig i våre samfunn. Det er grunnen til at vi reagerer så voldsomt på pandemien. Vi har vennet oss av med å dø.