Doc-TV LIVE: Når massepsykosen setter inn, forsvinner sannheten ut

document.no
Ifølge e-postkorrespondanse som er blitt gjort tilgjengelig for den amerikanske Kongressen, var det ved pandemiens begynnelse flere fremtredende forskere som mente at virusutbruddet sannsynligvis skyldtes en lekkasje fra viruslaboratoriet i Wuhan. En av dem var Oxford-medisineren Jeremy Farrar, som er rådgiver for Storbritannias regjering. Likevel la han og andre lokk på saken blant annet av […]