Doc-TV LIVE: Imperiet

document.no
Vi opplever at både USA og EU er blitt til noe helt annet: De er mer å ligne med imperier. Deres lojalitet ligger ikke hos egen befolkning, men konvensjoner og fremmede. Det er noe nytt i historien og skjer ellers bare ved invasjoner og okkupasjoner. Hvor lenge går det før borgerne begynner å oppfatte at myndighetene ikke er til for dem, men andre? Dette kan de ellers se ved selvsyn hver eneste dag.