Doc-TV LIVE: Går Vesten i sovjetisk retning?

document.no
Dinesh d’Souza spør i sin siste podcast om USA er på vei mot sovjetiske tilstander. Han nevner flere punkter som han illustrerer med eksempler: Innsnevret ytringsfrihet, sensur, dannelsen av en elite som opptrer som om loven ikke gjelder dem, forfølgelse av dissidenter, politisering av alle statlige institusjoner som skal være hevet over politikk.