Doc-TV LIVE: Europa er blitt svekket

document.no
Den tidligere diplomaten Carl Schiøtz Wibye deler sine tanker om status for Europa ved inngangen til et nytt år. EU er påfallende maktesløst siden unionen ikke har noen hær og heller ingen omforent utenrikspolitikk. Man henstiller, som i Ukraina, men kan ikke sette makt bak ordene.