Diskriminering

document.no
Føre var-prinsippet er en viktigere ledesnor enn uviljen mot å generalisere, mot å skjære alle over én kam. Viser vi slik klokskap i dag, opptrer vi med nødvendig forsiktighet i møtet med fremmede hvis velvilje vi ikke kan være sikker på? Svaret er et rungende nei, på individ- så vel som samfunnsnivå.