Det norske folket mister tilliten til Stortinget

document.no
I juni hadde 78 prosent tillit til Stortinget. I desember var det kun til 69 prosent som hadde den samme tilliten. Trolig er de mange skandalene rundt pendlerboliger mye av årsaken. Tilliten kan forbli på et lavt nivå lenge.