Dere gjorde 2021 til en fest for HRS!

Rights.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Mang en politiker (og medieansatte) gledet seg sikkert stort over at HRS ble fratatt statsstøtten, men den gleden tok dere, HRS-venner, fra dem! Dere kompenserte nemlig det statlige tapet med god margin. Nå kan vi “vanlige folk” vise hva vi står for og gi de kunnskapsløse flere nøtter å knekke i 2022. For vi skal kjempe for Norges beste, og jo flere vi er, jo sterkere står vi.
Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar