Dere gjorde 2021 til en fest for HRS!

Rights.no
Mang en politiker (og medieansatte) gledet seg sikkert stort over at HRS ble fratatt statsstøtten, men den gleden tok dere, HRS-venner, fra dem! Dere kompenserte nemlig det statlige tapet med god margin. Nå kan vi “vanlige folk” vise hva vi står for og gi de kunnskapsløse flere nøtter å knekke i 2022. For vi skal kjempe for Norges beste, og jo flere vi er, jo sterkere står vi.