Den norske laksen er blitt tysk

Steigan.no

I 40 år samlet de inn gener fra alle norske lakseelver og skapte oppdrettslaksen. Så solgte de materialet til Tyskland. Over hele verden er det kamp om kontrollen over matgener – til korn, gris, ku eller fisk. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.

Milliardmakt over matproduksjon

Vermes peker på at kampen om genene i matproduksjonen hardner og at markevet blir mer og mer monopolisert:

Se bare på makten over såfrø: En stor del av omsetningen i verden kontrolleres av kun tre-fire såfrøgiganter, som stadig slår seg sammen og blir større og sterkere. ChemChina har kjøpt opp Syngenta. Dow og DuPont har slått seg sammen, i likhet med Bayer og Monsanto.

De har hånd om halvparten av verdien av verdens såfrømarkeder verdt over 40 milliarder dollar i året. Deres kontroll styrkes gjennom genteknologilovgivningen i ulike land og internasjonale patent- og andre avtaler.

Såfrøgigantene undergraver bøndenes rett til å bruke såfrø av egen avling, en rett som planteforedlertraktaten UPOV av 1978 sikret. 

Juristen og forskeren Morten Walløe Tvedt ved Høgskolen i Molde er en av Norges fremste eksperter på juss’en rundt planteforedlerrettigheter.

Han påpeker at forsøkene på å opprette bindende kontrakter mellom land som leverer biologisk materiale, og de som mottar, i praksis ikke fungerer.

Tvedt ble intervjuet om dette allerede i 2013 av Bioteknologirådet. Han har også publisert en forskningsartikkel om temaet i 2021.

Hva skjedde med laksen?

Thomas Vermes forklarer hva som skjedde med laksen:

Det viktigste selskapet Aquagen som forvalter denne skatten, ble i 2013, med den norske stat som hovedaksjonær, solgt til den tyske giganten EW Group, som også driver avl på fjørfe og svin.

Året etter ble de mindre norske selskapene SalmoBreed og Akvaforsk Genetics, også med staten som hovedaksjonær, solgt til det britiske investeringsselskapet Benchmark Holdings. Mowi og SalMar er gjenværende norske selskaper som driver avlsarbeid på oppdrettsfisk.

«Dette innebar at i 2015 hadde 90 prosent av Norges avslprogrammer for laks blitt overført fra innenlandsk/offentlig til utenlandsk/privat kontroll», påpeker professor Kristin Rosendal ved FNI i en artikkel sammen med Ingrid Olesen ved Nofima i fagtidsskriftet Aquaculture.

EW Group GmbH (tidligere Erich Wesjohann GmbH & Co. KG) eier 28 tyske og 81 utenlandske selskaper. 80% av virksomheten deres er knyttet til dyreavl.

Hva er Benchmark Holdings?

Benchmark Holdings er et venture capital firma som er kjent for å finansiere oppstartsbedrifter. De har gjort det med blant annet Dropbox, Twitter, Uber, Instagram og Snapchat. Derfor er det trygt å anta at de også vil selge SalmoBreed og Akvaforsk Genetics videre til de virkelige gigantene i markedet.