Covid-19 Mørketall

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Steigan.no:

Hvordan skjule den største helseskandalen i historien?

Av Glenn Richard Bergstø.

Den siste uke har mange fått med seg FHIs avgjørelse om å kategorisere vaksine dødsfall som covid dødsfall.

FHI: «Dødsårsaken covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkning av covid-19-vaksine (ICD-10-kode U12.9)».[1]

Men manipulering av statistikk og informasjon om covid-19 startet tidligere enn dette og er betydelig mer omfattende.

Hvorfor?

Hvorfor i all verden skulle noen skjule tall, manipulere statistikk og ignorere mørketall? Finnes det motiver sterke nok til at private organisasjoner, internasjonale megaselskaper, media og helsemyndigheter vil lyve til oss?

Forsvant menneskets evige hunger for makt og penger med pandemien?

Tall og statistikk har blitt manipulert og skjult fordi noen ønsket mer kontroll

WHO ønsker større global kontroll og corona sertifikater.[2][3] WEF ser på covid-19 som en gylden mulighet for en global reset.[4] Og Norske myndigheter må vise til tall som rettferdiggjør unntakstilstand, nødlover og restriksjoner.

Tall og statistikk har blitt manipulert og skjult fordi noen ønsket høyere profitt.

Pfizer knuser alle rekorder og forventer at i 2022 vil covid-19 behandling utgjøre ca halvparten av selskapets inntekter.[5]Covid-19 «vaksinene» produserer mange milliardærer.[6] Bill Gates sier at «investering i globale helseorganisasjoner med sikte på å øke tilgangen til vaksiner skapte en 20-til-1 avkastning i økonomisk fordel».[7] Oxfam sier at «pandemien skaper i 2022 en ny milliardær hver 30. time og at en million mennesker kan falle inn i ekstrem fattigdom med samme hastighet.[8]

Tall og statistikk har blitt manipulert fordi noen vil dekke over kriminelle handlinger som korrupsjon og bestikkelser.

En redaksjonell artikkel i British Medical Journal hevder at mellom 10 % og 25 % av globale utgifter til offentlige helseanskaffelser går tapt på grunn av korrupsjon.

Er 700 milliarder motiv nok?[9] Legemiddelindustrien bruker mest på lobbyvirksomhet, med stor margin.[10]

Flere av legemiddelprodusentene har mer omfattende kriminell enn de fleste som sitter i fengsel.[11] Og historiens største bot på 23 milliarder! 

Tall og statistikk har blitt manipulert fordi noen vil dekke over dårlig pasientsikkerhet og dataforfalskning.

Flere av legemiddelprodusenter har jukset med studier og drevet dataforfalskning. I november 2021 blir Pfizer avslørt for å jukse med tallene og dårlig pasientsikkerhet til covid «vaksinen». En skandale helt uten konsekvenser.[12][13] Med medisinen Vioxx, som har ødelagt mitt liv, dekket produsenten over at den gav hjerteinfarkt og andre problemer.[14] Er 55.000 dødsfall motivasjon nok?[15]

Tall og statistikk har blitt manipulert fordi noen har en agenda og vil bruke tall og statistikker for å oppnå sine mål.[16]Fordi noen er grådige, maktsyke, feige og løgnere. Fordi noen ikke vil innrømme de har tatt feil eller gjort katastrofale og dødelige avgjørelser. Tall og statistikk manipulering har soleklare motiver. Og det vil bli vanskelig å få full oversikt på bivirkninger og dødsfall som resultat av tiltak og mRNA sprøytene fra de samme helsemyndigheter som anbefalte tiltakene og sprøytene. 

Mørketall

Det vil alltid være mørketall p.g.a manglende innrapportering, kompliserte rutiner eller manglende kunnskap og forståelse. Før 2020 var allment kjent i det medisinske miljø at få bivirkninger rapporteres. USAs Department of health and human services la frem en rapport i 2010 som viser at mindre enn 0,3% av alle bivirkninger blir rapportert. Og enda viktigere, så blir bare 1-13% av alvorlige bivirkninger rapportert til FDA.[17]

Frykt

I 2017 påpeker Erna Solberg hvor mye mer de får gjort hvis det er en nødssituasjon.[18] Og nå har vi fått bevist at nødsituasjoner gir myndighetene carte blanche til å innføre og håndheve tiltak som bryter lover og menneskerettigheter. Og dette har gitt dem mulighet til å starte en prosess som vil erodere bort individuell frihet. Frykt gjør mennesker irrasjonelle og mindre istand til å ta gjennomtenkte avgjørelser. Frykten for å dø gjør at vi er villige til å godta ting vi ellers ikke ville godta. Å skape frykt var derfor målet til helsemyndigheter og media, gjennom å manipulere smittetall og dødsfall. Media brukte 95% av tiden på corona. Det var daglige oppdateringer og avisene fremhevet tallene på førstesiden. Smittetall og dødsfall blinket i gult og sort i aviser og på skjermene, for å forsterke illusjonen om at dette var en krise. Men smittetallene viste ikke hvor mange som ble syke eller hvor alvorlig dette nye coronaviruset var.[19]Smittetall viste kun antall positive pcr tester. Tester de visste gav falske positive.[20][21][22][23] I tillegg til uenigheter om metode (sykluser).[24] Dødstallene i Norge ble manipulert ved å fremstille lave dødsfall som høye. Selvom det var lavere dødsfall av covid enn ved en mild sesonginfluensa.[25][26] Men for nordmenn ble det fremstilt at alle ville miste bestemor hvis de ikke fulgte tiltakene eller tok en «vaksine» som ikke gav immunitet. Hvis de hadde hatt samme fokus på feks kreft som covid ville de måtte reportere om ca 27 dødsfall om dagen, 833 dødsfall i måneden og 10.000 i året. Og på den måten enkelt skape hysterisk frykt for kreft. Frykt er en mektig manipulator.

Av/Med Covid

Dødstallene i mange land inkluderte fra starten de som døde Med covid [27], ikke bare de som døde Av covid. Forskjellen er drastisk og de oppblåste tallene var selve motoren bak den globale frykten. Dette blir tatt så langt som å registere tilfeller der personer drept med håndvåpen eller i trafikk ulykker som covid dødsfall.[28][29][30] Og det er bare noen av de eksempler som ble oppdaget. Media postet ukritisk dødstall som inkluderer de som døde Med covid, men har ikke vært villige til å skrive om de justerte dødstallene. Argumentasjonen har vært at selv om personen dør av andre årsaker. så kan covid kanskje ha bidratt til dødsfallet.[31] 

Det er forskjell på hvordan de forskjellige land registrerer covid dødsfall, men hvis vi vektlegger land hvor dødstall ble brukt som skremsel, nemlig Italia og USA, så var covid dødsfall inklusiv de som døde Med covid. I begge land viser offisielle tall at kun ca 5% av covid dødsfall hadde covid-19 som eneste årsak.[32] 6% i USA.[33] 2,9% i Italia.[34] Men hvor mange som faktisk dør fordi de fikk covid er uklart både fordi vi ikke alltid vet og fordi opplysninger blir skjult.[35]

Langtidsvirkninger av «vaksinen»

Nå som vi vet at covid smittetall og dødsfall var enten oppblåst eller manipulert kan vi se nærmere på «vaksine» dødsfall/bivirkninger og dødsfall/bivirkninger forårsaket av tiltakene. Den største ukjente faktoren i statistikk over covid dødsfall/bivirkninger er langtidseffekten av både mRNA sprøytene og tiltakene. 

Langtidsvirkningene av mRNA sprøytene er ukjent fordi det rett og slett ikke har gått lang tid. Men vil også være vanskelig å forutsi siden det er en eksperimentell og utestet type behandling som skaper nye proteiner og kan integreres i det menneskelige genomet.[36] 

Langtidsvirkningene av tiltakene

Langtidsvirkningene av tiltakene er komplisert å forutsi fordi man må kalkulere hvor mye tiltakene påvirket eller økte faktorer som vi allerede vet er helseskadelig og dødelig. Faktorer som arbeidsledighet, fattigdom, isolasjon, depresjon, fedme, alkoholisme, m.m. Det er gjort noen få studier som prøver å spå langtidseffekten av tiltakene. Og disse studier viser at tiltakene vil langsiktig ta flere liv enn selve sykdommen de skulle beskytte mot.[37][38] Dødsfall og skader som resultat av tiltakene vil bli skjulte fordi de vil bli kreditert til andre ting som overvekt[39][40], selvmord[41][42], overdose[43]og alle andre kjente utfall av overnevnte faktorer.

En rapport fra Storbritannia spår 200.000 utilsiktede dødsfall fra tiltakene.[44] Mens det per dags dato er registrert ca. 200.00 dødsfall, med covid-19 på dødssertifikatet, dvs uansett positiv test eller dødsårsak.[45] Vi møter her samme problem som i USA og Italia. Covid dødsfall skiller ikke ut de som faktisk dør av covid. Men uansett så sier rapporten at tiltak tar like mange, eller flere, liv som det de skal beskytte mot. Overdødligheten er 150.000 og der kan vi inkludere dødsfall av både tiltak, mRNA sprøyter og covid.[46]

Skjulte dødstall

Vi kan nå se hvordan «vaksine» dødsfall blir skjult ved å gjemme tallene blant covid dødsfall. Vi kan også se hvordan alle andre typer dødsfall blir skjult blant covid dødsfall. Men det er enda flere manipuleringer av tallene.

  1. Det er nå kjent at vaksinerte blir oftere smittet og smitter oftere andre.[47][48] Og ved å oftere få, og spre, covid, så øker antall potensielle covid dødsfall.
  2. Forvirring rundt dødsfall innen to uker av vaksinering. Man regnes som uvaksinert i en eller tre uker etter dose[49], mens legemiddelverket mener de fleste bivirkninger vil oppstå innen de to første uke, og gjerne de første dager.[50] Det har vært forskjeller på antall dager gjennom pandemien og forskjellige rutiner mellom landene.[51]Hvordan de forskjellige typer dødsfall har blitt registrert har ikke vært konsekvent og mistenkte «vaksine» dødsfall blir ikke etterforsket.[52] Dr. Peter McCullough sier at FDA lar Pfizer og mRNA sprøytene slippe unna alle normale sikkerhets protokoller, og går i detalj om «vaksine» dødsfall som burde stoppet hele vaksinasjonsprogrammet.[53] Han sier videre at 50% av dødsfall skjer innen den første uke og 80% innen to uker.[54]
  3. Forvirring rundt faktisk dødsfall. Det er ingen standard for å registrere dødsfall av mRNA sprøytene, eller rutiner for obduksjon.[55] Det vil bli vanskelig å klassifisere dødsfall forårsaket av sykdommer og skader oppstått pga mRNA sprøytene. Alle de som utvikler VAIDS, Vaccine Aquired Immune Deficiency Syndrom, vil være i en risikogruppe hvor de kan lettere dø av de fleste ting. Dør de da av VAIDS eller av mRNA sprøytene? Hva hvis en får leukemi eller diabetes av vaksinen?[56] Det vil f.eks være motstand mot å registrere de som dør av kreft som kom kraftig tilbake etter «vaksinen» som noe annet enn kreft dødsfall. Det samme vil vi se for hjertesykdommer, som bringer oss til SADS.
  4. SADS eller Sudden Adult Death Syndrom [57] er ganske enkelt et desperat og patetisk forsøk på å dekke over «vaksine» dødsfall.
  5. Til og med en mystisk plutselig økning (dobling) i fatale trafikkulykker i Norge [58][59] og deler av verden[60] kan potensielt skjule skader og dødsfall som f.eks mikro blodpropper eller hjerteinfarkt forårsaket mRNA sprøytene. 
  6. Det er plutselig femdobling av Fifa spillere som dør av hjertestans.[61] Blir noen av disse dødsfall registreres som «vaksine» dødsfall?
  7. Til slutt så vil også økningen i dødfødte barn og krybbedød [62][63] skjule «vaksine» dødsfall.

Rekorder

Det er pr 17.05.22 registrert 6256 alvorlige bivirkninger i Norge[64], som er elleve ganger den mest alvorlige helsekatastrofen i moderne tid, når Pandemrix i 2009 gav 548 alvorlige bivirkninger.[65]

Dagens helsekatastrofe blir ekstra ille når vi ser at mRNA sprøytene har flere dødsfall og alvorlige bivirkninger enn alle andre vaksiner til sammen i historien. 

De største databaser for «vaksine» bivirkninger viser at mRNA sprøytene har flere alvorlige bivirkninger og dødsfall årlig! enn alle andre vaksiner til sammen siden 1968. Og uten unntak har alle andre medisiner som har vist så mange dødsfall og bivirkninger blitt tilbaketrukket. 

Databaser og ressurssider hvor en selv kan finne bivirkninger og dødsfall av mRNA sprøytene : Edura Vigilanse[66], Vigiaccess[67],  Yellowcard[68], VAERS[69], CDC[70], Worldometers[71], FHI[72] og legemiddelverket[73].

Sannheten

Hvis vi skal finne ut av hva som er hva må vi må nok gjøre stor egeninnsats. Det står for mye prestisje og penger på spill til at det skjer av seg selv. Altfor mange risikerer å miste alt eller havne i fengsel. Spesielt de som ser på seg selv som frelsere og sier de kan redde verden fra pandemier og miljøkatastrofer, etter de erklærer pandemier og miljøkatastrofer. Vi ser at legemiddelindustrien har gang etter gang løyet og forfalsket data. Vi ser at media er sponset av legemiddelindustrien[74] og/eller har samme interesse.[75]

Vi kan kreve bedre av media eller slutte å kjøpe produktet deres. Vi kan be dem rapportere om overdødelighet før og etter 2021 og antall som dør av forskjellige sykdommer/årsaker før og etter 2021. Utgangspunktet må være «vaksineringen» som startet globalt januar 2021, og de 12 milliarder doser satt siden. I tillegg kan vi kreve at helsemyndigheter må bruke Bradford Hill kriteriene på mRNA sprøytene.[76] Vi kan slutte å godta at helsemyndigheter og media godtar blindt hva legemiddelindustrien selv sier om sine egne produkter, og kreve sterkere uavhengig kontroll og kvalitetssikring.

Det er titusener av leger og helsepersonell som har advart mot denne gigantiske helsekatastrofe i to år, men har blitt møtt med sensur, gapestokk og latterliggjøring. Det er nå over 1000 medisinske studier som viser de skader mRNA sprøytene gjør, inklusiv Pfizers egne studier. Det er viktig at vi ikke lar gjerningspersonene bortforklare, dekke over eller slippe unna. Dette tragiske tap av helse og liv må få rettslige konsekvenser.

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper.

KILDER:

[1] http://statistikkbank.fhi.no/dar/

[2] https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response

[3] https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/covid-19-who-commissions-t-systems-648634

[4] https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-the-great-reset/

[5] https://nypost.com/2022/05/03/pfizer-q1-profit-revenue-soar-on-covid-19-vaccine-sales/

[6] https://edition.cnn.com/2021/05/21/business/covid-vaccine-billionaires/index.html

[7] https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html

[8] https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall

[9] https://www.bmj.com/content/348/bmj.g4184

[10] https://www.investopedia.com/investing/which-industry-spends-most-lobbying-antm-so/

[11] https://www.dmlawfirm.com/crimes-of-covid-vaccine-maker-pfizer-well-documented/

[12] https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966

[13] https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

[14] https://www.dagensmedisin.no/artikler/2006/04/28/erstatning-etter-vioxx-dod-i-norge/

[15] https://www.ucsusa.org/resources/merck-manipulated-science-about-drug-vioxx

[16] https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-use-and-misuse-of-statistics-how-and-why-numbers-are-so-easily-manipulated/

[17] https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

[18] https://rumble.com/v189zr5-erna-solberg-wef-2017-ndsituasjon.html

[19] https://www.aftenposten.no/norge/i/BlGpvg/jakten-paa-britisk-virusmutasjon-naa-virker-det-som-om-norge-styres-paa-grunnlag-av-synsing

[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7934325/

[21] https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

[22] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eEyKvg/bare-7-av-13-selvtester-som-selges-i-norge-anbefales

[23] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WjXvKQ/miranda-fikk-to-negative-pcr-tester-og-fire-positive-hurtigtester-paa-en-uke

[24] https://rumble.com/v18a36o-svein-stvik-vs-esben-nakstad.html

[25] https://www.tv2.no/a/14553754/

[26] https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/klinisk-effektforskning/aktuelle-saker/2020/norge-sverige-dk.pdf

[27] https://nypost.com/2020/04/07/feds-classify-all-coronavirus-patient-deaths-as-covid-19-deaths/

[28] https://www.newsweek.com/florida-man-killed-crash-listed-covid-19-death-raising-doubts-over-health-data-1518994

[29] https://www.westernjournal.com/60-year-old-man-died-gunshot-wound-head-government-reportedly-listed-covid-death/

[30] https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/new-zealand-man-who-died-of-gunshot-wound-to-be-recorded-as-covid-19-death-report

[31] https://www.poynter.org/fact-checking/2022/died-with-not-from-covid19-death-toll/

[32] https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/cdc-6-percent-covid-deaths

[33] https://www.cdc.gov/nchs/covid19/mortality-overview.htm

[34] https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_5_october_2021.pdf

[35] https://www.latrobe.edu.au/news/articles/2020/opinion/died-from-or-died-with-covid-19

[36] https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf

[37] https://www.nber.org/papers/w30104

[38] https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

[39] https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200603194444.htm

[40] https://www.theguardian.com/society/2021/nov/16/childhood-obesity-in-england-soared-during-pandemic

[41] https://www.webmd.com/lung/news/20210210/child-suicides-rising-during-lockdown

[42] https://www.cnbc.com/2021/06/11/suicide-attempts-among-young-girls-surge-by-more-than-50percent-during-pandemic-cdc-says-.html

[43] https://www.fhi.no/nyheter/2021/hoyeste-antall-overdoser-pa-20-ar/

[44] https://www.docdroid.net/McKNKpI/telegraph-lockdowns-may-cost-20000-lives-pdf

[45] https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

[46] https://www.bbc.com/news/uk-51768274

[47] https://rumble.com/v18ejyr-fhi-mrna-sprytene-ker-smitte-av-covid.html

[48] https://www.fhi.no/contentassets/a28311d927e94976aa4bee355c174a0f/svar-pa-oppdrag-610—anbefaling-om-ny-strategi-mot-covid-19-epidemien-i-norge.pdf?fbclid=IwAR1MhOOyUA7Qejwa18p9vLFNF5LH97IMOiVUTAsRHIbu0M5Uf54aKOJDCI8

[49] https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#hvem-blir-regnet-som-grunnvaksinert-oppfriskningsvaksinert-og-delvaksinert

[50] https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner#hva-betyr-bivirkningstallene-i-rapportene?

[51] https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7034e5-H.pdf

[52] https://nzdsos.com/2022/05/24/deaths-following-c-19-vaccination/

[53] https://www.theepochtimes.com/pfizer-moderna-jj-vaccines-should-be-immediately-pulled-off-the-market-dr-peter-mccullough-and-john-leake_4516519.html

[54] https://rumble.com/v189h5c-athletes-dropping-record-life-insurance-deaths-on-a-clear-and-convincing-ba.html

[55] https://dailysceptic.org/2022/05/31/fears-of-cover-up-as-pathologist-who-said-30-40-of-post-vaccine-autopsies-died-of-the-vaccine-went-oddly-silent-and-suddenly-stopped-carrying-out-autopsies/

[56] https://news.ntd.com/patients-chinese-vaccines-cause-cancer-diabetes_793644.html

[57] https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-plutselig-dod-syndrom/76312496

[58] https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/roganytt/2022/06/01/okning-i-alvorlige-ulykker-i-trafikken-svaert-bekymringsfullt/

[59] https://www.tv2.no/a/14845245/

[60] https://www.forbes.com/sites/tanyamohn/2021/10/30/largest-six-month-increase-in-traffic-crash-deaths-ever-recorded-during-first-half-of-2021/

[61] https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac?s=r

[62] https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

[63] https://naomiwolf.substack.com/p/dear-friends-sorry-to-announce-as=r

[64] https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220519%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

[65] https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

[66] https://www.adrreports.eu/en/index.html

[67] http://vigiaccess.org/

[68] https://yellowcard.mhra.gov.uk

[69] https://vaers.hhs.gov/index.html

[70] https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status

[71] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/#graph-cases-daily

[72] https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

[73] https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

[74] https://www.youtube.com/watch?v=kJ7kg7qBFDo

[75] https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith

[76] https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Hill_criteria

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar