CNNs seertall stupte med opptil 90%

Steigan.no

Det er full krise i den amerikanske hovedstrømskanalen CNN. Tall fra byrået Nielsen viser at kanalen har tapt 80% av sine seere siden i fjor. I viktige seergrupper var fallet katastrofale 90%.

Første uke i 2022 hadde CNN i gjennomsnitt 548.000. Det var et dramatisk fall fra gjennomsnittet på 2,7 millioner samme uke i 2021.

Det har vært en serie skandaler i CNN, som ifølge New York Post har bidratt til å undergrave tilliten til kanalen.

CNNs seertalsnedgang fulgte nettverkets nest mest sette år noensinne, rapporterte Daily Beast. Til tross for at det hadde et rekordår, gikk seertrenden nedover i andre halvdel av 2021. Ifølge Nielsen har CNN slitt med å få seere i beste sendetid, mellom 20.00 og 23.00, og registrert en nedgang på 83 % fra år til år. Den hadde totalt 4,2 millioner seere i primetime i løpet av den første uka i 2021 og bare 705.000 forrige uke. I løpet av årets første uke registrerte CNN en år-til-år-nedgang på 80 prosent av det totale publikummet.

Den mistet også 89 prosent av primetime-seerne blant de viktigste demografiske gruppene og 91 prosent av seerne i alderen 18 til 49 år.

Massiv mistillit til main stream media

Amerikanernes mistillit til nyhetsmediene har nådd enestående nivåer, viser en undersøkelse publisert i august 2020.

De «lave nivåene av offentlig tillit til nasjonens polariserte mediemiljø» er et nøkkelfunn i en undersøkelse utgitt av Knight Foundation og Gallup Inc., som har sporet offentlige mediepreferanser i årevis.

«De fleste amerikanere har mistet tilliten til media for å levere nyhetene objektivt,» sa Sam Gill, Knights senior visepresident og programsjef. «Dette er undergravende for vårt demokrati.»

Målinga rapporterer at republikanere (71 %) oftere enn demokrater (22 %) og uavhengige (52 %) har negative oppfatninger av media. Mer enn 4 av 5 amerikanere (86%) sier at nyhetsorganisasjoner forfekter politiske synspunkter i stedet for å rapportere nyhetene upartisk.

Kan det samme skje i Norge?

Norske medier har også opptrådt som propagandakanaler for myndighetene gjennom hele koronakrisa. Det er svært langt mellom journalister og medier som har evnet å stille så mye som et kritisk spørsmål til myndighetenes drastiske og ofte svært dårlig begrunnede «tiltak», sjøl når de er i strid med norsk lov og er uten både vitenskapelig begrunnelse og konsekvensutredning.

Vil også norske seere og lesere straffe norske medier for dette når det går opp for dem i hvor stor grad de er blitt ført bak lyset?