Civita slakter Raymonds kjøp av 1000 nye boliger til «vanlige folk»

Resett.no
Oslo kommune skal kjøpe boliger og selge dem videre til førstegangskjøpere og aleneforsørgere som sliter med å komme seg inn på markedet. – Oslo skal være en by for alle. Det å eie sin egen bolig er kanskje det aller viktigste den enkelte har. Men de siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere […]