Jenta hang med venner etter skolen. Nå er mor, bror og fetter mistenkt for æresdrap

Rights.no: Torsdag ble en ung tenåringsjente funnet død i sitt hjem i den svenske byen Nacka. Umiddelbart så det ut som om jenta hadde tatt sitt eget liv, fordi det var det familien fortalte politiet. Etter kort tid ble det åpenbart at jenta neppe hadde begått selvmord – familiens historie om selvmordet så rett og […]

Continue Reading

Svenskene gir opp å etterforske IS-kvinnene

Rights.no: Det er uklart hva som skjer videre med de “hjemvendte” svenske IS-kvinnene. Det viser seg å være nærmest umulig å etterforske hva kvinnene som tilsluttet seg det bestialske terrorregimet har foretatt seg, og ifølge en rapport er åtte av elleve saker under etterforskning avsluttet. Hovedårsaken skal være manglende tilgang til blant annet åsted og […]

Continue Reading

Det er ikke bare å blande minoriteter med majoriteten, sier integreringsforsker

Rights.no: Den danske barne- og kunnskapsministeren har kommet til at elevene i videregående må blandes bedre, da ikke-vestlige er svært skjevfordelt. Det vil antakelig bare bidra til mosaikkmiljøer, og forsker Kristina Bakkær Simonsen mener planen baserer seg på troen på en trylleformular. I sommer la barne- og kunnskapsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) frem en politisk plan […]

Continue Reading

Knivstikking og tre skadde i Nore og Uvdal: Syrer med besøksforbud

Rights.no: I formiddagstimene fredag ble det kjent at tre personer var knivstukket i en såkalt PLIVO-hendelse, altså «pågående livstruende vold», i Nore og Uvdal. Et av ofrene er alvorlig skadet. Gjerningsmannen er en syrer og ett av ofrene hans egen kone, som han var ilagt besøksforbud mot.  Politiet har lagt ut en pressemelding der det […]

Continue Reading

Befolkningsvekst i Danmark: Danskene utgjør kun ti prosent

Rights.no: Befolkningsveksten i Danmark over den siste tiårsperioden er basert nesten utelukkende på innvandrere og etterkommere. De siste kvartalstallene fra Danmarks Statistik viser at danskene selv står for bare en tidel av veksten.  «Flere innvandrer, færre utvandrer, færre fødes og flere dør», var kortversjonen av den norske  befolkningsveksten da vi presenterte norske kvartalstall torsdag. Trenden […]

Continue Reading

Burkini-ja i Grenoble utløser sterk kritikk mot «islam-venstre»

Rights.no: I Frankrike har kritikken av venstresidens lefling med islamisme fått et nytt oppsving etter at bystyret i Grenoble stemte for å endre regelen om forbud mot burkini i offentlige badesteder. -Badeburkaen er islamistenes nye verktøy for å erobre det offentlige rom, sier forfatter og feminist Céline Pina.  Hun liker ikke ordet «burkini», Céline Pina, […]

Continue Reading

Vold i skolen: Psykologiseringen skaper fryktkultur

Rights.no: Å psykologisere er å redusere samfunnsmessige og kulturelle fenomener til å være psykologiske fenomener. Psykologisk kunnskap påvirker hvordan vi forstår oss selv og andre, men også hvordan vi misforstår oss selv og andre. Både skole og rettsvesen er i faresonen for å bli samfunnsinstitusjoner basert på misforstått psykologisering. Erlend Gjestrud, lærer ved Korsvoll skole, […]

Continue Reading

Stort fall i antall barnefødsler i fjor – nå skal innvandringen redde pensjonene våre, sier NRK

Rights.no: Befolkningstallet økte i 1.kvartal i år, men det ble født færre, mens flere døde. I tillegg økte innvandringen, mens færre utvandret. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avdekker at folketallet i Norge økte med 10.266 personer i 1.kvartal, og vi er nå en befolkning på 5 435 536. Men det er ikke barnefødsler som […]

Continue Reading