Britisk studie: Langt færre havner på sykehus med omikron

document.no
Risikoen for å bli innlagt på sykehus med omikronvarianten er rundt en tredjedel sammenlignet med deltavarianten, ifølge britisk studie. Omikronvarianten ser ikke ut til å angripe lungene på samme måte.