Britisk høyesterett avviser krav om tredje kjønn i pass

document.no
Britisk høyesterett har avvist et krav fra en Christie Elan-Cane om rett til et ikke-binært pass dvs et som har et X i feltet for kjønn, og går bort fra mann eller kvinne. Høyesterett uttaler at kategoriene mann og kvinne er fundamentale for systemet rundt identitet og identifikasjon og avslår Christie Elan-Canes ønske.