Breivik i retten på nytt – får tre timer til å forklare seg

Resett.no
Allerede på rettssakens første dag tirsdag inntar Anders Behring Breivik vitneboksen. Retten ønsker å bli ferdig med forklaringen hans før rettsdagen er over. Klokka 9 tirsdag setter sorenskriver Dag Bjørvik retten i det foreløpig siste av Breiviks rettslige framstøt. Gjennom tre dager skal domstolen vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse. Saken skal etter planen […]