Bør vindkraftlobbyen få lov til å granske seg selv?

Resett.no
Det bør være et krav om uhildet og interessefri kunnskap i saker der naboer til vindkraftverk kan bli påført helseskader. I Tysvær har kommunen pålagt utbyggerne å lage en utredning om mulige helsekonsekvenser fra støy, skyggekast, visuelle virkninger, tap av nærområder for friluftsliv og den samlede totaleffekter av alle disse påvirkningene.  – Dette er på […]