Bønnerop i flere store tyske byer: Et multikulturelt selvmord

Rights.no
Bønneropene jaller ut over de store tyske byene som München, Köln, Hannover og Dortmund. En islamekspert med røtter i Midtøsten kommenterer utviklingen slik: “Bønneropet begynner med ‘Allahu akbar’, som også er muslimenes krigsrop. Det betyr at Allah er større. Større enn fienden, større enn folket, større enn livet, større enn Tyskland, større enn alt. Og siden han er større enn alt, vil til syvende og sist bare hans lov, sharia, seire.”