Bønder i gjødselskvis 

Resett.no
Bonden Lars Egil Lauten har lagt ut en mye delt video med en edruelig tirade mot galopperende priser, og konsekvensene det vil få for norsk landbruk og norske forbrukere. Gjødselprisene har doblet seg siden samme tid i fjor. Som en vesentlig innsatsfaktor i landbruket, legger det press på bøndene. Lauten forteller i videoen at han […]