Biden gikk på nytt nederlag, nøkkelsenator blokkerer endring av stemmeregler

document.no
Senator Kyrsten Sinema (Arizona) holdt torsdag en tale i Senatet der hun forklarte hvorfor hun ikke kom til å stemme for å avskaffe filibuster-ordningen. Denne krever minimum 60 stemmer for et forslag og er ment å forhindre at et tynt flertall overkjører mindretallet. Dermed får ikke Biden dratt i havn den nye stemmerettsloven som han presenterer som borgerrettsprosjekt, men som i virkeligheten ville forandre USA fra grunnen av.