Befolknings-utskiftningen, en konspirasjonsteori?

document.no
Den «gode islamske samfunns-kampen» har mest venstresiden på sin side. Og når vi går inn i 2022 tyder lite på at trenden vil snus til fordel for den tradisjonelle frie, demokratiske verden som Norge stolt under kors-flagget har vært del av.