Barth Eide: – Vi har visst om klimakrisen lenge, så norske politikere har gjort en for dårlig jobb

Resett.no
Den nåværende og den forrige klimaministeren er begge enige i at norske politikere ikke har gjort nok for å bekjempe klimakrisen. – Vi har gjort en altfor dårlig jobb alle sammen i alle år, på tvers av partilinjer. Vi har visst om klimakrisen lenge, men vi har gjort for lite, sier klima- og miljøminister Espen […]