Bankkonto i utlandet? Dette bør du vite (+)

Resett.no
Vi reiser mer enn før, og mange har også bosatt seg utenlands på midlertidig eller permanent basis. Samtidig har nordmenn gått fra Postbankens trauste sparebok til utenlandsk bankkonto tilknyttet Visa og Mastercard. Og det er ikke småpenger Ola og Kari oppbevarer i andre land. I inntektsåret 2017 hadde norske skattytere innskudd for over 150 milliarder […]